Month: July 2017

Blog

Hướng dẫn cài đặt thời gian hệ thống cho Centos

Trong tất cả hệ điều hành, thời gian hệ thống là một phần không thể thiếu bởi nó ảnh hưởng đến rất nhiều công việc như: Ghi Log, lập lịch công việc, Backup…. Nếu như chúng ta để quen với việc thay đổi thời gian trong hệ điều hành Windows thì trên Linux trong môi trường dòng lệnh sẽ thực hiện phức tạp hơn nhiều. Bài viết này sẽ hỗ trợ hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên Centos 6 và 7.

Blog

Tìm hiểu cơ bản về Same-Origin Policy (SOP)

Same-Origin Policy (SOP) là một phần quan trọng trong hệ thống bảo mật của trình duyệt nhằm ngăn chặn những trang web độc hại truy xuất được các thông tin bí mật của những trang web khác. Ví dụ thepriatebay.com không thể truy xuất dữ liệu từ trang Barclays.com vì nó bị chặn bởi SOP