About me

Tôi tên là Trần Anh Khoa, chuyên viên nghiên cứu, đánh giá an toàn thông tin. Ngoài việc nghiên cứu bảo mật và tìm kiếm Bug, tôi cũng tham gia các cuộc thi CTF.

Blog mục đích lưu trữ và chia sẻ các kiến thức, bài viết liên quan đến kỹ thuật.

Contact