Sự khác biệt giữa YUM và RPM

The Red Hat Package Manager hay còn được gọi là RPM là phần mềm quản lý package mặc định dành cho các phiên bản Linux nhánh Red Hat. RPM được phát triển bởi Red Hat.

YUM là viết tắt của Yellowdog Updater Modified sử dụng các gói định dang RPM

Mặc dù RPM và YUM cùng được sử dụng trong các nhánh Linux RPM và không thể sử dụng với các package debian như Ubuntu tuy nhiên chúng cũng có những điểm khác nhau. Bài viết này sẽ tóm lược sự khác nhau giữa YUM và RPM

STT Tính năng YUM RPM
1 Tự động cài đặt thêm các package yêu cầu.

Ví dụ, khi thực hiện cài đặt package X, dịch vụ này yêu cầu thêm package Y thì YUM có thể thực hiện tìm kiếm và cài đặt package Y một cách tự động

Không
2 Không cho phép cài nhiều phiên bản của 1 dịch vụ cùng lúc Không
3 Kết nối đến Repository Không
4 Tự động cập nhật package Không

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *