Tag: facebook

Sự kiện

HACKER ĐÃ BÍ MẬT CÀI ĐẶT BACKDOOR LÊN SERVER FAKEBOOK ĐỂ ĐÁNH CẮP MẬT KHẨU

Làm thế nào để hack Facebook?

Đây là một câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong thập kỉ qua. Các Hacker luôn muốn hack Facebook để lấy tiền thưởng hoặc để thực hiện ý đồ xấu của mình. Đội bảo mật của Facebook đã tìm ra một hacker “mũ đen” đã truy cập vào server và cài đặt backdoor để thực hiện đánh cấp các tài khoản của nhân viên Facebook.