Tag: linux

Blog

Hướng dẫn cài đặt thời gian hệ thống cho Centos

Trong tất cả hệ điều hành, thời gian hệ thống là một phần không thể thiếu bởi nó ảnh hưởng đến rất nhiều công việc như: Ghi Log, lập lịch công việc, Backup…. Nếu như chúng ta để quen với việc thay đổi thời gian trong hệ điều hành Windows thì trên Linux trong môi trường dòng lệnh sẽ thực hiện phức tạp hơn nhiều. Bài viết này sẽ hỗ trợ hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên Centos 6 và 7.